Taisyklės

Sporto klubo FIGHT ACADEMY VIDAUS taisyklės

VŠĮ „FIGHTACADEMY“, kodas 302783135, buveinės adresas – Šeimyniškių g. 34-20, Vilnius, veikiančios Geležinkelio g. 5, Vilniuje (toliau – Sporto klubas), taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privalomos visiems asmenims, kurie naudojasi Sporto klubo paslaugomis. Visi asmenys, norintys naudotis Sporto klubo paslaugomis (toliau – Lankytojas1), privalo pasirašytinai susipažinti su Taisyklėmis ir jų laikytis.

Lankytojai, norintys naudotis Sporto klubo paslaugomis, privalo sumokėti vienkartinį paslaugos mokestį arba įsigyti terminuotą abonementą (toliau – Abonementas).

Įsigydamas Abonementą, Lankytojas pateikia asmens dokumentą ir duomenis apie save (vardas, pavardė, tel. Nr). Lankytojo asmeniniai ir kontaktiniai duomenys gali būti registruojami sporto klubo lankytojų apskaitos sistemoje ir (arba) žurnale Sporto klubo administravimo ir rinkodaros tikslais. Prieš pradėdamas naudotis Sporto klubo paslaugomis Lankytojas pasirašo registracijos žurnale patvirtindamas, kad su Taisyklėmis susipažino. Lankytojui suteikiama Abonemento kortelė (toliau – Kortelė). Suteiktą Kortelę būtina pateikti kiekvieną kartą atvykus į Sporto klubą. Nepateikus Kortelės Lankytojai į Sporto klubą gali būti neįleidžiami. Pametus kortelę – mokestis už dublikatą 2 Eur.

Kiekvienas Lankytojas, patekęs į Sporto klubą ir įsigijęs terminuotą abonementą arba sumokėjęs vienkartinį paslaugos mokestį, įgyja teisę naudotis Sporto klubo teikiamomis paslaugomis ir tuo patvirtina, kad yra susipažinęs su Taisyklėmis ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis.

Įsigijus Abonementą, Abonementas aktyvuojamas automatiškai ir pradedamas skaičiuoti jo galiojimo laikas. Pinigai už nepanaudotą Abonementą negrąžinami.

Abonemento galiojimo laikas gali būti stabdomas Lankytojui susirgus, prieš tai informavus Sporto klubą.

Į Sporto klubą Lankytojai įleidžiami Sporto klubo interneto svetainėje www.fightacademy.lt skelbiamu Sporto klube vykstančių treniruočių grafiko laikais. Sporto klubo administracija pasilieka teisę keisti Sporto klubo darbo laiką ir Sporto klube vykstančių treniruočių grafiką, atsižvelgiant į švenčių ir poilsio dienas, suplanuotus Sporto klubo renginius ir kitas aplinkybes.

Lankytojas registratūroje gali palikti savo dokumentus, asmeninius daiktus (raktus, telefoną ir t.t.), kurie bus saugomi registratūroje ir bus grąžinami Lankytojui išeinant.

Lankytojai Taisyklėse nustatyta tvarka pasirašydami Sporto klubo registracijos žurnale patvirtina, jog supranta, kad Sporto klube vykstančios kovos menų ar jų elementų turinčios treniruotės susijusios padidinta įvairių traumų ir kitokios žalos sveikatai rizika ir ją pilnai prisiima, taip pat, kad Sporto klube vykstančios treniruotės reikalauja didelės fizinės ištvermės, todėl prieš pradedant lankytis Sporto klube rekomenduojama pasitikrinti sveikatos būklę bei pasitarti su savo gydytoju ir įsitikinti, ar sveikatos būklė leidžia naudotis Sporto klubo paslaugomis. Visa atsakomybė dėl Lankytojo sveikatos sutrikimų, nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Sporto klube, tenka Lankytojui. Sporto klubas neatsako ir neatlygina Lankytojui dėl jo sveikatai ir gyvybei padarytos turtinės bei neturtinės žalos.

Lankytojas registratūroje gali palikti savo dokumentus bei kitus vertingus asmeninius daiktus (raktus, telefoną ir t.t.), kurie bus saugomi registratūroje ir bus grąžinami Lankytojui išeinant, kitus asmeninius daiktus lankytojai palieka persirengimo kambariuose. Sporto klubas neatsako už Lankytojų asmeninių daiktų, paliktų Sporto klubo persirengimo patalpose dingimą, praradimą ar sugadinimą. Rekomenduojama į Sporto klubo persirengimo kambariuose nepalikti vertingų asmeninių daiktų. Sporto klubo patalpose palikti ir rasti Lankytojo daiktai Sporto klube saugomi 30 dienų.

Vaikai iki 7 metų į sporto klubą neįleidžiami; vaikai iki 14 metų, įsigiję lankytojo abonementą ar vienkartinio apsilankymo paslaugą, į sporto klubą įleidžiami jų tėvams ar globėjams pasirašius Sporto klubo registracijos žurnale.

Lankytojai sporto klubo patalpose privalo:

 • griežtai klausyti Sporto klubo trenerių nurodymų;
 • dėvėti tik sportui skirtus drabužius bei laikytis asmeninės higienos;
 • susipažinti su esančios įrangos ir inventoriaus naudojimosi taisyklėmis ir būdais bei naudoti Sporto klubo inventorių bei įrangą tik pagal tiesioginę jų paskirtį. Esant bet kokiems neaiškumams dėl įrangos ir inventoriaus naudojimosi ar paskirties, kreiptis į Sporto klubo darbuotojus ir (ar) trenerius dėl informacijos suteikimo;
 • netrukdyti kitiems Sporto klubo lankytojams naudotis teikiamomis Sporto klubo paslaugomis, su kitais Sporto klubo lankytojais ir darbuotojais elgtis pagarbiai;
 • nedelsiant informuoti Sporto klubo darbuotojus apie pastebėtus įrangos ar inventoriaus gedimus, nesinaudoti sugedusia įranga;
 • į Sporto klubo užsiėmimus-treniruotes atvykti Sporto klubo interneto svetainėje skelbiamu treniruočių grafiko laiku. Sporto klubo administracija pasilieka teisę neįleisti į jau prasidėjusius užsiėmimus (treniruotes) Lankytojų, pavėlavusių daugiau kaip 5 min.

Lankytojams Sporto klubo patalpose draudžiama:

 • į Sporto klubo patalpas, kuriose vyksta treniruotės, eiti su bet kokio tipo avalyne;
 • Sporto klube vykstančių treniruočių metu kramtyti kramtomąją gumą;
 • būti neblaiviam ar apsvaigusiam nuo psichiką veikiančių medžiagų ar šias medžiagas įsinešti į Sporto klubo patalpas;
 • fotografuoti ar filmuoti be sporto klubo administracijos leidimo;
 • naudoti Sporto klubo inventorių ar įrangą ne pagal paskirtį;
 • įsinešti ir vartoti alkoholinius gėrimus, maistą, rūkalus.

Sporto klubas turi teisę Lankytojams, nesilaikantiems Taisyklėse nurodytų reikalavimų, nutraukti bei nepratęsti Abonemento galiojimo ir pažeidusio Taisykles Lankytojo neįleisti į Sporto klubą.

1 Už nepilnamečius lankytojus, kuriems privalomos visos Taisyklėse numatytos Lankytojo pareigos,  atsako jų tėvai ar globėjai.

Įvesk savo el. paštą ir gauk visas naujienas apie artėjančias varžybas ir renginius.